حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت 1402!

فقط تا ۸ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

هزینه های ثابت

هزینه های ثابت - نرم افزار حسابداری یاس سیستم

اهمیت شناسایی هزینه های ثابت

موارد مهمی که می توان در معرفی هزینه در حسابداری و هزینه های ثابت بیان نمود ، شامل:
• هزینه ثابت چیست
• ویژگی هزینه های ثابت
• اهمیت محاسبه هزینه های ثابت
• سرفصل هزینه ها در حسابداری
• شناسایی هزینه ها با استفاده از نرم افزار حسابداری

سپس به تشریح هریک از موارد خواهیم پرداخت تا بیش از پیش با هزینه های ثابت آشنا شویم.

 

۱. هزینه ثابت چیست

هزینه های ثابت ، هزینه هایی هستند که با تغییرات در حجم تولید ، تغییری نکرده و همواره دارای مبلغی ثابت می باشند. بدیهی است ؛ حتی در زمانیکه هیچگونه فعالیت اقتصادی وجود ندارد نیز این هزینه ها به واحد تجاری تحمیل می شوند. بنابراین شناسایی این هزینه ها بسیار حائز اهمیت می باشند.

 

۲. ویژگی هزینه های ثابت

برای مدیریت هزینه ها ، از تقسیم مبلغ هزینه های ثابت بر تعداد واحد تولید می توان میزان هزینه ثابت تخصیص داده شده به هر واحد تولید را بدست آورد. بنابراین؛ هزینه ثابت در واحد ، متغیر می شود. یعنی هرچقدر میزان تولید بیشتر باشد میزان سهم تولید از هزینه های ثابت کمتر خواهد بود. بنابراین هزینه های ثابت درکل ثابت بوده و در واحد متغیر می باشند.
درمقابل، هزینه های متغیر هزینه هایی هستند که با تغییر درحجم تولید تغییر می نمایند و اگر مبلغ آنها را بر حجم تولید تقسیم نماییم ، هزینه ثابتی را به ازای هر واحد بدست می آوریم. بنابراین هزینه های متغیر درکل متغیر و در واحد ثابت می باشند.
لازم بذکر است که هزینه های ثابت ، در یک بازه مشخص (زمان و یا حجم تولید و …) بر اساس محرک هزینه ، ثابت بوده و پس از سپری شدن آن بازه به صورت پلکانی می شوند.
اگر بخواهیم برای شفافیت این تفسیر مثالی بزنیم، می توانیم هزینه اجاره انبار یک واحد تجاری را بیان کنیم. اگر حجم تولید تا سقف تعیین شده در قرار داد بین مالک انبار و واحد تجاری باشد ، هزینه اجاره انبار ثابت می‌شود و با بالا رفتن حجم تولید، هزینه اجاره انبار نیز رشدی پلکانی خواهد داشت.
یا هزینه حمل برای یک بازه مشخص محصولات ، هزینه حمل طبق قرار داد ماهانه و ثابت می باشد ولی با افزایش حجم محصول، هزینه حمل کاهش می یابد که البته این یکی از سیاست‌های بازاریابی و مشتری مداری است و بنابراین تولید کنندگان را تشویق به افزایش حجم تولید می کند.
در مثال اول ، هزینه ثابت ، هزینه ای پلکانی و صعودی و در مثال دوم ، هزینه ای پلکانی ولی نزولی است.

هزینه های ثابت

هزینه های ثابت را در یاس سیستم بخوانید

۳. اهمیت محاسبه هزینه های ثابت

بمنظور مدیریت هزینه ها و جلوگیری از افزایش آنها ، می بایست در بازه های زمانی مشخص گزارشگیری نموده و میزان افزایش و یا کاهش؛ آنها را برآورد نمود و میزان نقدینگی لازم را برای تحمل آن هزینه ها بودجه _بندی کرد.
در واحدهای تجاری مختلف و بر اساس اندازه یا سایز شرکت و نیز نوع فعالیت اقتصادی آنها ، دسته بندی هزینه های ثابت و متغیر متفاوت می باشد.
براین اساس، محاسبه این هزینه ها ، متفاوت و بسیار با اهمیت است. همانطور که شرح داده شد، هزینه های ثابت در یک بازه مشخص ثابت می باشند و محاسبه ، زمانی بسیار مهم است که این بازه سپری می گردد.
TFC = FC1 +….. + FCm
در این رابطه TFC ، بیانگر هزینه ثابت کل و FC1 تا FCm ، بیانگر تک تک اقلام هزینه ثابت می باشد. که همانطور که تشریح گردید، در یک بازه معین ، دارای یک مقدار ثابت می باشند.

 

۴. سرفصل هزینه ها در حسابداری

بدیهی است؛ تمامی زحمات حسابداران برای ثبت اعداد و اقلام در سرفصل‌های مختلف برای آسودگی خیال از دقت ، صحت و سرعت گزارشات می باشد. هرچقدر سرفصل‌های حسابداری دقیق تر و شفاف تر پیاده سازی شده باشند. اطلاعات مندرج در گزارشات نیز از همان شفافیت و دقت برخوردار خواهندبود. یک هزینه، گاها ممکن است در معین های مختلف خود را نمایان سازد. هزینه ای مانند هزینه ایاب و ذهاب ، هزینه پذیرایی ، هزینه آموزش و سایر هزینه ها ممکن است اداری و تشکیلاتی و یا توزیع و فروش باشند و یا ممکن است مرتبط با سربار مستقیم تولید و یا هر معین دیگری باشند که این گزارشگیری را برای حسابداران بسیار سخت می _کند.
بنابراین تعریف و دسته بندی هزینه ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

هزینه های ثابت

سرفصل هزینه ها در حسابداری را در یاس سیستم بخوانید

۵. شناسایی هزینه ها با استفاده از نرم افزار حسابداری

در نرم افزارهای مالی ساده ، حسابداران می بایست از تمرکز بسیار بالایی برخوردار باشند تا بخاطر داشته باشند؛ هر هزینه را در زیر چه سرفصل‌هایی بکاربرده اندو هنگام گزارشگیری از تک تک این سرفصل ها، گزارش گرفته و اقلام را با هم جمع و به مبلغ کل هزینه موردنظر برسند ولی در نرم افزارهای حسابداری حرفه ای که دارای سطوح شناور در کدینگ حساب هایشان هستند،

کافیست یک هزینه در سطح شناور (سطح تفصیل ) تعریف شده و به تمامی سرفصل‌های مورد نیاز(معین) لینک داده شود . بنابراین گزارشگیری از یک هزینه ، مقدار آن را از محل تمامی سرفصلها نمایش داده و جمع کل آن را دریک گزارش براحتی ارائه می نمایدیکی از این نرم افزارهای حرفه ای ، نرم افزار حسابداری یاس سیستم می باشد که براحتی می توان با گزارشگیری از سرفصل هزینه ها ، به مقدار کلی و بر اساس دسته بندی های لازم به تفکیک این هزینه ها دسترسی داشته و آن ها را کنترل نمود.