حسابداریتو در سال جدید نو کن، اما به قیمت ۱۴۰۲!

فقط تا ۹ خرداد

نرم افزار مالی یاس سیستم

بهترین سیستم کنترل نقدینگی چیست؟

بهترین سیستم کنترل نقدینگی - نرم افزار حسابداری یاس سیستم

هدف این مقاله، بررسی بهترین سیستم کنترل نقدینگی در واحد های تجاری می باشد. تحقیقات بسیاری نشان داده است که بودجه بندی در شرایط سخت اقتصادی ، می تواند برترین راهکار برای کنترل نقدینگی یک سازمان باشد. بودجه بندی و بررسی علل انحرافات بوجود آمده، می تواند یکی از بهترین راهکارها برای کنترل نقدینگی توسط صاحبان کسب و کار باشد.
بازه های زمانی بودجه بندی ، می تواند بر اساس میزان فعالیت اقتصادی هر واحد تجاری و میزان رشد تورم اقتصادی تعیین گردد که معمولا براساس رشد نرخ تورم ، بین سه ماهه و یا یک دوره مالی ویا حتی بازه های زمانی بسیار کوتاه تر، در نوسان است .

موارد مهمی که می توانند درخصوص بهترین سیستم کنترل نقدینگی ، مطرح شوند، عبارتند از :
• نقدینگی چیست
• کنترل نقدینگی
• ابزارهای کنترل نقدینگی
• استفاده از نرم افزارهای حرفه ای حسابداری در راستای کنترل نقدینگی

سپس به تشریح هریک از موارد، خواهیم پرداخت تا بیش از پیش با نکات مهم اثر بودجه بندی بر کنترل نقدینگی آشنا شویم.

1. نقدینگی چیست

ازنظر اقتصادی، نقدینگی به مجموع پول و شبه پول اطلاق می‌گردد. منظور از پول، مجموع انواع اسکناس ها و سکه ها ، سپرده های دیداری و سپرده هایی که قابل صدور چک می باشد و شبه پول نیز به دارایی هایی اطلاق می گرددکه مستقیما قابل تبدیل به وجه نقد نبوده ولی می توان آنها را بصورت نقدی یا سپرده های قابل صدور چک تبدیل نمود. از نمونه های شبه پول می توان به حساب پس انداز، صندوق سرمایه گذاری بازار پول ، سپرده مدت دار، اوراق قرضه دولتی، و ارزهایی با تبادلات بالا مانند یورو و دلار و ین؛ اشاره نمود.

بهترین سیستم کنترل نقدینگی چیست؟

بهترین سیستم کنترل نقدینگی را در یاس سیستم بخوانید

2. کنترل نقدینگی

برای کنترل نقدینگی در واحد های تجاری ، می بایست بر مدیریت و کنترل هزینه ها و خروج منابع تمرکز نمود. از طرفی با تبدیل نقدینگی‌ها یعنی تبادل بین پول و شبه پول‌های موجود در واحد های تجاری ، می توان نقدینگی واحد تجاری را افزایش داد. تنها راه افزایش نقدینگی در واحد های تجاری، تولید و فروش کالا و ارائه خدمات نیست؛ بلکه برخی سیاست‌های افزایش نقدینگی نیز می تواند موثر باشد.

تبدیل پول و شبه پول در شرایط مناسب بازار می تواند سبب حفظ ارزش پول شده و ورودی منابع نقد را به واحد تجاری افزایش دهد و نیز ارزش موجودی نقد واحد تجاری را حفظ نماید . از طرفی مدیریت و کاهش هزینه ها ، می تواند سبب جلوگیری خروج نقدینگی از واحد تجاری شده و میزان نقدینگی واحد را کنترل نماید.
با استفاده از گزارشات حرفه ای نرم افزارهای حسابداری توانمند و امکان ثبت ورود و خروج منابع نقد در سیستم هایی مانند دریافت و پرداخت ویا صندوق ، می توان میزان نقد موجود در واحد تجاری را ارزیابی نموده و در راستای افزایش و کنترل آن سیاستگذاری نمود.

 

3. ابزارهای کنترل نقدینگی

بودجه بندی یکی از ابزارهای مهم برای کنترل نقدینگی در واحد های تجاری می‌باشد. میزان نقدینگی برآوردی برای یک بازه زمانی مشخص، درواقع چارچوبی جهت خروج منابع ایجاد می نماید. برای رسیدن به نقدینگی برآوردی دقیق، می بایست؛ ابتدا از وضعیت نقدینگی موجود ارزیابی صحیح و دقیقی داشت .
با استفاده از گزارشات حرفه ای در نرم افزارهای مدیریت منابع و وجوه نقد، مانند موارد ذیل می‌توان به میزان نقدینگی موجود در واحد تجاری پی برد و تعیین سیاست گذاری های آتی را دقیق تر نمود.

الف اطلاعات تاریخی جریانات وجوه نقد می تواند در تعیین جریانات وجوه نقد آتی کمک شایانی نماید
ب ارزیابی فرصت‌ها و مخاطرات تجاری ناشی از نوسانات اقتصادی در تعیین میزان برآوردی نقدینگی مورد نیاز آتی واحد تجاری، بسیار ارزشمند می باشد.
ج صورت وضعیت مالی، صورت عملکرد مالی و صورت جریانات وجوه نقد ، وضعیت مالی و میزان انعطاف پذیری مالی یک واحد تجاری را نشان می دهند.

به تفاوت بین بودجه نقدینگی و میزان نقدینگی صرف شده ، انحراف گفته می شود. درصورت منفی بودن این انحراف که در زمان افزایش نقدینگی مصرف شده نسبت به نقدینگی برآوردی ایجاد می‌گردد و تحت عنوان انحراف نامطلوب شناسایی می‌شود، متخصصان را بر آن می‌دارد تا درخصوص علل این انحرافات تجزیه و تحلیل نموده و راه های کاهش خروج نقدینگی را مورد بررسی قرار دهند.

بهترین سیستم کنترل نقدینگی چیست؟

بهترین سیستم کنترل نقدینگی را در یاس سیستم بخوانید

4. استفاده از نرم افزارهای حرفه ای حسابداری در راستای کنترل نقدینگی(بهترین سیستم کنترل نقدینگی)

برای بودجه بندی دقیق ، بهترین روش استفاده از نرم افزارهای حسابداری دارای سیستم بودجه می باشد مانند نرم افزار یاس سیستم. این سیستم می تواند با استفاده از اطلاعات وارد شده در سیستم های دریافت و پرداخت (صندوق) ، مالی و … در تعیین بودجه برای بازه های زمانی ماهانه، سه ماهه و یا یک دوره مالی کمک شایانی بنماید.

برای تعیین گزارش از ورود و خروج منابع نیز می‌توان از این سیستم های حرفه ای استفاده نموده و گردش نقدینگی در واحد های تجاری را ارزیابی نمود.

 

جمع بندی

با استفاده از نرم افزارهای حسابداری حرفه ای مانند نرم افزار یاس سیستم ، می توان میزان هزینه ها و خروج منابع را در بازه های زمانی کنترل نمود و یا از خروج منابع با ایجاد تعهدات جلوگیری کرد.در همان راستا استفاده از مبادلات بین پول و شبه پول در فرصت های پیش آمده ، می توان مخاطرات و تهدیدات ناشی از تورم و رکود اقتصادی را کنترل نمودو در واقع ارزش نقدینگی موجود را با رشد نرخ تورم حفظ نمود.

بودجه بندی یکی از برترین سیستم های کنترل نقدینگی می باشد که متاسفانه امروزه تمرکز کمتری بر آن ایجاد می شود.
استفاده از گزارشات حرفه ای در خصوص میزان ورود و خروج منابع به اشکال مختلف، تجزیه سنی بدهکاران، بررسی نمودارهای رشد فروش مقداری، بررسی بازارهای تقاضا در خصوص هر محصول و هر واحد خدمات ارائه شده و راهکارهایی برای انحصاری نمودن بازار، همگی با کمک نرم افزارهای حسابداری حرفه ای محقق خواهد شد.

منابع:techopedia.com